if segment pt=5x+3 and segment tq=7x-9, what is line segment PT

if segment pt=5x+3 and segment tq=7x-9, what is line segment PT